آنالیز سفالومتری

پس از تحقیق بر روی تشخیص اتوماتیک لندمارکهای سفالومتریک که در ژورنالی معتبر و ISI نیز به چاپ رسیده، نرم افزاری اختصاصی جهت تعیین لندمارکهای سفالومتریک و انجام خودکار آنالیز سفالومتری توسط تیم نرم افزاری ماهر در خارج از کشور نوشته و مورد بهره برداری قرار گرفته است. 

با استفاده از این نرم افزار اختصاصی امکان انجام بیش از 15 نوع آنالیز سفالومتری بر روی تصاویر لترال سفالومتری موجود شده است که بسته به نیاز همکاران محترم همراه با رادیوگرافی لترال سفالومتری به بیماران تحویل داده خواهد شد. 

انواع آنالیزهای قابل انجام در کلینیک آلفا:

Bern

Bolton

Downs

Mahony

McNamara

Ricketts

Sassouni plus

Steiner

و ....