3D SCAN

اسکنر داخل دهانی و پرینتر سه بعدی:

کلینیک رادیولوژی دهان، فک و صورت آلفا در راستای حرکت به سمت دیجیتال، اولین و تنها کلینیک رادیولوژی استان فارس می باشد که از با استفاده از جدیدترین نسل از اسکنر داخل دهانی اقدام به اسکن داخل دهانی بیماران محترم می نماید.