خدمات CBCT

در این کلینیک تصاویر CBCT جهت کلیه کاربردها انجام می گردد. از جمله:

 

·         قراردادن ایمپلنت

·         خارج کردن دندان

·         دندانهای نهفته

·         دندان اضافه

·         درمان ارتودنسی

·         ضایعات

·         شکستگی و ترک های ریشه

·         درمانهای اندو (تعداد و شکل کانالها و ...)

·         شکاف کام

·         سینوسهای پارانازال (PNS)

·         شکستگی های فک و صورت

·         مفصل گیجگاهی-فکی

·         راه هوایی

·         گوش داخلی